MEGAU - Đồ ngủ bầu và sau sinh

MEGAU - Đồ ngủ bầu và sau sinh

MEGAU - Bạn đồng hành của các MOM để ở cữ không còn là nỗi sợ <3 𝐌𝐄𝐆𝐀𝐔 - 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀ 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐛𝐚̂̀𝐮 & 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐱𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 , 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝟏 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 " 𝑵𝒈𝒖̉ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒆̣𝒑 , 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒆́ 𝒕𝒖.𝒕𝒊 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ " 🌙 Chất liệu lụa mềm mại êm ru như làn da em bé 🌙 Tính năng tiện lợi khoá kéo , thông minh giúp mẹ hiện đại

4.7/5

Đánh giá

1.955

Theo Dõi

27%

Phản Hồi

Mã giảm giá

MEGAU - Đồ ngủ bầu và sau sinh

Giảm 10%

Đơn từ 100k

HSD: 31.3.2023

Sản phẩm